Sve ce biti uredu | Triglav.ba

Saobraćajna nezgoda u inostranstvu

Dovoljno je da se desi i mali sudar na parkingu ili da naletite u gužvu pred semaforom. U stranoj zemlji, gdje ne poznajete nikoga, svaka nezgoda još je više neugodna. Da li znate šta u ovim slučajevima treba uraditi i koga prvog nazvati? Odgovaramo na najčešće postavljena pitanja.

Dokumenti potrebni prije nego krenete od kuće

 • Ugovoreno automobilsko osiguranje– pored police obaveznog osiguranja automobilske odgovornosti, preporučujemo vam i da ugovorite osiguranje automobilske asistencije;
 • Zelena karta – međunarodna isprava (potvrda) osiguranja od auto odgovornosti;
 • Europski izvještaj o nezgodi:  Osiguravajuće kuće  u cijeloj Europi izdaju ovaj obrazac prilikom ugovaranja osiguranja od automobilske odgovornosti;
 • Turističko osiguranje ili Putničko zdravstveno osiguranje na putovanjima u inostranstvo sa asistencijom. U slučaju da dođe do nezgode sa povredama koje zahtijevaju medicinsku asistenciju i prevoz u bolnicu ili domovinu, osiguranje će vas spasiti velikih troškova.

Najvažniji koraci koje morate uraditi u slučaju nezgode su:

 • Najprije osigurajte mjesto nezgode;
 • Pozovite hitnu pomoć ako ima povrijeđenih, sigurnosnim trokutom označite mjesto nezgode, obucite reflektirajući prsluk;
 • Sa učesnicima u saobraćajnoj nezgodi razmijenite lične podatke, podatke o osiguranju i vozilu te tačno ispunite Europsko izvješće o nezgodi;
 • Od učesnika koji je skrivio saobraćajnu nezgodu fotografirajte primjerak Zelene karte ili policu osiguranja;
 • Ako je moguće, na mjestu saobraćajne nezgode napravite nekoliko fotografija koje što tačnije prikazuju mjesto nezgode;

Kada je potrebno pozvati policiju?

Policiju treba pozvati u sljedećem slučaju:

 • Ako je na vašem vozilu nastala veća materijalna šteta,
 • Ako je neko od učesnika povrijeđen,
 • Ako sumnjate da je učesnik vozio pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova,
 • Ako se ne možete dogovoriti o krivnji,
 • Ako neko od učesnika odbija dati lične podatke odnosno odbije sastaviti i potpisati Izvještaj o saobraćajnoj nezgodi.

Šta sa oštećenim vozilom? Da li ga dovesti kući ili popraviti u inostranstvu?

Ako imate ugovorenu automobilsku asistenciju kod Triglav Osiguranja, u svakom slučaju odmah nazovite asistencijski centar, jer će se oni pobrinuti za prevoz vozila i putnika.

Prije nego što na vozilu obavite bilo kakav popravak obratite se osiguravajućem društvu kod kojeg je osiguran drugi učesnik u nezgodi od odgovornosti za štete prema trećim licima, koje obično zatraži prethodni pregled vozila i procjenu štete. 

Osiguranje će odlučiti ovisno o slučaju da li će se vozilo popravljati u najbližem ovlaštenom servisu ili će biti prevezeno na drugo mjesto ili čak kući (ako je očekivano vrijeme popravka duže).

Šta je sve potrebno obaviti po povratku u domovinu?

1. Ako ste bili krivac za nezgodu: 

 • Štetu koju ste uzrokovali drugom učesniku pokriti će osiguravač iz vašeg osiguranja od automobilske odgovornosti. Kada vaš osiguravač zaprimi od strane osiguravača oštećenika informaciju o šteti, poslaće vam da ispunite obrazac za prijavu štete. Dalje će osiguravač sam rješavati predmet u saradnji s inostranim osiguravačem.
 • Ako ćete štetu na svom vozilu nadoknaditi putem svoje police osiguranja (kasko osiguranje) onda je morate prijaviti svom osiguravaču. Nakon prijave štete rješavanje predmeta preuzima osiguravač.

2. Ako ste u nezgodi bili oštećenik: 

 • Štetu koja vam je bila učinjena nadoknadit će osiguravač krivca iz njegovog obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Po povratku osiguravaču koji je u BiH nadležan za osiguravača krivca morate predati odštetni zahtjev. Podatke o tome dobiti ćete u svim poslovnicama za procjenu Triglav Osiguranja, a možete ih provjeriti i kod Biroa Zelene karte u zemlji u kojoj živite. Prilikom prijave štete osiguravač će obaviti i pregled oštećenog vozila.

Ko pokriva troškove tjelesnih povreda u inostranstvu?

Ako ste u saobraćajnoj nezgodi oštećenik, štetu po osnova tjelesnih povreda morat ćete ostvariti direktno od krivca, odnosno od njegovog osiguravača od odgovornosti, nakon završenog liječenja.

Za troškove liječenja koji se odnose na hitno liječenje u inostranstvu preporučujemo da uvijek za sva putovanja u inostranstvo imate ugovoreno Turističko osiguranje ili Putničko zdravstveno osiguranje koje troškove liječenja, hitnog prevoza i prevoza u domovinu, pokriva u cjelosti do visine ugovorenog iznosa osiguranja. U slučaju potrebe za aktiviranjem police putničkog zdravstvenog osiguranja dovoljno je da pokažete vašu policu osiguranja i uputite doktora na asistencijsku kuću koja će preuzeti dalji kontakt sa doktorom ili klinikom na kojoj se nalazite. Uputsva za ostvarivanje prava u slučaju nezgode ili iznenadne bolesti nalaze se na polici osiguranja.   

Telefonski brojevi koje je dobro znati:

112 – europski broj za hitne slučajeve, koji vrijedi u svih 28 država članica Europske unije i također u većini drugih europskih država

+3612367592 ili besplatno putem linka Europ Assistance WEB RTC (ako imate internet konekciju) Europ Assistance – partner Triglav Osiguranja za putničko zdravstveno osiguranje

+386 1 588 2960 – Automobilska asistencija, asistencijski centar – ukoliko nastane osigurani slučaj, pozovite broj asistencijskog centra i po pozivu navedite: broj police osiguranja, svoj kontakt broj i kontakte vaših saputnika, mjesto kvara, uzrok nastale štete, broj osoba u vozilu.

Izvor: Vse bo v redu